Vsebine spletnih strani

Vsebine spletnega mesta so pripravili v podjetju Osvežitev d.o.o. Lastnosti in specifikacije avtomatov in sestavin so bile povzete s spletne strani podjetja Nestlé Slovenija, lastnosti izdelov Costella pa s spletne strani podjetja Costella d.o.o.

Na spletnih straneh so uprabljene licenčne fotografije:

  • proizvajalcev oz. dobaviteljev Nestlé Slovenija in Costella
  • Freepik.

Namen spletnih strani

Spletne strani podajajo informacije o podjetju in izdelkih, ki jih zastopa in trži podjetje Osvežitev d.o.o.

Tehnična izvedba

Spletno stran je izdelalo podjetje Kreativne ideje na platformi Wordpress.